Main menu:

Subpages for PREZENTARE GENERALĂ:

PREZENTARE GENERALĂ

         

Apasă aici

pentru a asculta Balada Rădineştilor

Radinesti - Vedere generala

            Localitatea Rădineşti este aşezată în sudul ţării, paralela 45˚50΄, latitudine nordică şi meridianul 23˚53΄ longitudine estică, în zona dealurilor mijlocii ale Piemontului Getic din sud-estul Gorjului.
            Ca sat de moşneni, Rădineşti păstresză încă unele trăsături ale felului de viaţă şi muncă specifice obştilor libere devălmaşe, din vremuri arhaice: aşezarea şi convieţuirea pe neamuri, transmiterea pământului din tată în fiu, păstrarea numelui de obşte în formă plurală.
            Geneza satelor de moşneni este pusă de specialişti în legătură cu existenţa obştilor libere gentilice şi tribale ale societăţii omeneşti, iar atestarea lor în documentele istorice apare după întemeierea statelor feudale româneşti când s-au organizat cancelariile domneşti.
            Satul Rădineşti este atestat documentar în anul 1489, iulie 4, în timpul domnitorului Vlad Călugărul care întăreşte cumpărătura lui Bucşă pe a treia parte din moşia Rădineşti şi Creţeşti.
            În anul 1595, moşia Rădineşti este întărită de Mihai Viteazul lui Bălan şi rudelor acestuia, hotarul de moşie fiind în limitele în care se află şi astăzi.
 
                                                                                                                                
            Extras din lucrarea „Sate de moşneni la izvoarele pârâului Plosca?, Tg. Jiu, 1997, Editura Centrului Judeţean al Creaţiei Gorj.
 
                                                                                                                       Autor,
                                                                                                          Prof. Marin I. ARCUŞ