Main menu:

CENTRUL CULTURAL RĂDINEŞTI

        

         Ca şi în celelalte comune, după 1960, administraţia locală, cu contribuţia în bani şi în muncă a comunităţii, a întreprins acţiuni edilitare importante.
         Astfel, în fosta comună Rădineşti s-au constrit o şcoală generală, un cămin cultural, un magazin sătesc, un dispensar uman, agenţia de poştă, iar Biserica „Sf. Ioan Botezătorul? s-a resfinţit.
         Având această bază creată, atât înainte, dar mai ales după 1989 s-au întreprins acţiuni culturale deosebite care au contribuit la apariţia CENTRULUI CULTURAL RĂDINEŞTI în care mai există ca instituţii Muzeul Satului Rădineşti înfiinţat de elevi, săteni şi cadre didactice în anul 1973 sub conducerea directorului şcolii, profesor Marin I. ARCUŞ, SOCIETATEA CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ „RĂDINEŞTI-GORJ? – ONG cu personalitate juridică din anul 1989 când s-au sărbătorit 500 de ani de la prima atestare documentară a Rădineştilor (4 iulie 1489), minunat prilej de a lansa în manuscris monografia „Sate de moşneni la izvoarele pârâului Plosca?, autor prof. Marin I. ARCUŞ, lucrare care în anul 1997, prin grija Centrului Judeţean al Creaţiei Gorj, a văzut lumina tiparului.
         De menţionat că din anul 1995 şcoala a primit denumirea Şcoala Generală „CORNELIUS RADU? Rădineşti, comuna Dănciuleşti, judeţul Gorj, numele marelui savant de renume mondial, membru al ACADEMIEI DIN NEW-YORK, care, din păcate, a plecat prea devreme dintre noi.
         Din 1992, SOCIETATEA CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ „RĂDINEŞTI-GORJ? editează anual revista INTERFLUVII, iar în cadrul şcolii a apărut numărul 1 şi 2 al revistei PAŞI SPRE INFINIT.
         Conform statutului societăţii, periodic au loc manifestări cultural-ştiinţifice în cadrul muzeului satului şi la căminele culturale din localitate cum ar fi:
-                            popularizarea creaţiilor literare şi ştiinţifice ale membrilor societăţii;
-                           păstrarea, conservarea şi valorificarea tradiţiilor, a obiceiurilor şi a artei populare locale;
-                           editarea şi lansarea unor publicaţii proprii (cărţi, reviste, albume, pliante,…);
-                           colaborarea cu diferite instituţii guvernamentale şi nonguvernamentale care se concretizează în proiecte educative şi de modernizare a instituţiilor culturale şi a localităţii.
Primăria Dănciuleşti şi SOCIETATEA CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ „RĂDINEŞTI-GORJ? au realizat un proiect de reabilitare şi construcţie a Şcolii Generale „CORNELIUS RADU? Rădineşti aprobat de MEdC în anul 2003 cu fonduri de la Banca Mondială şi Guvernul României, proiect în curs de derulare.
De asemenea, MEdC a aprobat proiectul educativ „FIECARE DINTRE NOI POATE REUŞI? coordonat de profesorul drd. Constantin M. ARCUŞ care se va derula începând cu 15 octombrie 2006, când va avea loc lansarea proiectului, şi se va finaliza de ZIUA RĂDINEŞTILOR, în ultima duminică din luna iunie a anului 2007.
Prin acest proiect o sală de curs va fi transformată în sală de resurse dotată cu mijloace audio-video de care vor beneficia elevii şi cadrele didactice din comuna Dănciuleşti. Valoarea proiectului este de 21.000 RON.
Recent, prin grija primarului comunei Dănciuleşti, domnul Ion ANDRONESCU, un om tânăr şi cu deosebite calităţi manageriale s-a realizat TELECENTRUL RĂDINEŞTI dotat cu două calculatoare performante, fax, UPS, două terminale telefonice, imprimantă color, copiator color, scanner color,…. Sediul telecentrului este în Căminul Cultural Rădineşti. De acest telecentru beneficiază elevii, tineretul, intelectualii şi sătenii din zona comunei Dănciuleşti. TELECENTRUL RĂDINEŞTI furnizează gratuit servicii de INTERNET laboratorului de informatică al Şcolii Generale „CORNELIUS RADU? Rădineşti cu care şcoala a fost dotată în anul 2005.

Write a comment